OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Shrnutí
F13 CyberTech s.r.o. (dále jen „F13 Cybertech" nebo „my“) se zavazuje chránit vaše osobní údaje a jasně a transparentně vás informovat o tom, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) vysvětlují, jak budeme zpracovávat osobní údaje, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a digitální služby a osobní údaje které nám poskytnete vy nebo, které o vás v souvislosti s naším obchodním vztahem získáme
z jiných zdrojů.


Přečtěte si prosím pozorně následující text Zásad, abyste byli informováni o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a jaké postupy k tomu používáme.

1.Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Název naší společnosti je F13CyberTech s.r.o. a pokud používáte naše webové stránky a/nebo jste naším obchodním partnerem, jsme správcem vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Pokud nás potřebujete kontaktovat, máte několik možností:


• Napište nám na: info@f13cybertech.cz

• Můžete nám zaslat dopis adresovaný na adresu Sokola Tůmy  ..1099/1, Ostrava 709 00

• Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře

2. Webové stránky, na které se vztahují tyto Zásady

Informace uvedené v těchto Zásadách platí pro následující webové stránky:


www.f13cybertech.cz

3. Osoba pověřená dohledem nad zpracováním osobních údajů

Vzhledem k tomu, že jsme se zavázali k maximální ochraně a respektování vašeho soukromí, jmenovali jsme osobu pověřenou dohledem nad zpracováním osobních údajů, která se zabývá všemi aspekty nakládání s osobními údaji. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů a/nebo pro uplatnění práv, která ve vztahu k vašim osobním údajům máte, se můžete obrátit na Martina Piecha, našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu: martin@f13cybertech.cz.

4. Další související informace (včetně informací o cookies)

Tyto Zásady obsahují všechny základní nezbytné informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Na některých dalších místech našich webových stránek jsou však dostupné další související informace, které vám doporučujeme si přečíst.


Další zásady zpracování osobních údajů

Zásady používání souborů cookies

Propojené platformy


Další zásady zpracování osobních údajů

Toto jsou naše hlavní Zásady zpracování osobních údajů. Konkrétní digitální produkty a služby se můžou řídit vlastními Zásadami zpracování osobních údajů, které obsahují další podrobné informace o zpracování osobních údajů v rámci konkrétního produktu/služby, je-li to relevantní. Zásady zpracování osobních údajů pro takové produkty/služby si prosím přečtěte při registraci nebo přihlášení k jejich odběru.

Zásady používání souborů cookies


Při používání našich webových stránek a dalších digitálních produktů, které poskytujeme, mohou být prostřednictvím souborů cookies shromažďovány informace, které vás odlišují od ostatních uživatelů našich webových stránek a jiných digitálních produktů. Pro tyto účely máme samostatné Zásady používání souborů cookies, které vysvětlují naše používání souborů cookies a účely, pro které je používáme. Doporučujeme vám, abyste si tyto Zásady používání souborů cookies, které jsou v aktuálním znění dostupné zde, přečetli.

Propojené platformy


Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na naše další webové stránky a digitální platformy našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností a na stránky sociálních sítí. Pokud kliknete na takový odkaz, vezměte prosím na vědomí, že tyto další webové stránky a sociální sítě mají své vlastní zásady zpracování osobních údajů, a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si tyto zásady prostudujte.

5. Konkrétní okolnosti zpracování Vašich osobních údajů

Tento oddíl stanoví:


způsob získání vašich osobní údajů;


účel zpracování osobních údajů;


kategorie údajů, které shromažďujeme;


právní základ, na který se budeme spoléhat při zpracování 
shromážděných údajů;


jak dlouho budeme shromážděné údaje uchovávat; a


specifické typy zpracovávaných údajů

Způsob získání osobních údajů  

Informace, které nám poskytnete, když se zúčastníte soutěže nebo propagační akce („údaje o soutěži").                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Informace, které nám poskytnete, když vyplníte průzkum nebo odpovíte na dotazník nebo odešlete recenzi nebo zpětnou vazbu („údaje o zpětné vazbě").

Pokud se zaregistrujete k některému z našich digitálních produktů nebo služeb prostřednictvím účtu, požádáme vás o informace, které nám umožní vás identifikovat a poskytovat vám požadované produkty a služby („údaje o účtu").

Informace, které nám  poskytnete při používání služeb určování polohy, například náš  vyhledávač prodejců („údaje o poloze").

Informace, které nám poskytnete, když s námi komunikujete, např. e-mailem nebo kontaktním formulářem nebo prostřednictvím funkce živého chatu na našich webových stránkách („komunikační údaje").

Pokud od nás požadujete další informace tak, že se přihlásíte k odběru některého z našich zpravodajů nebo obchodních sdělení („marketingové údaje"). 

Účel zpracování osobních údajů 

Abychom vám mohli zasílat další informace o soutěži nebo propagační akci nebo ceně získané v soutěži, pokud jste vítězem soutěže. Pokud při shromažďování vašich informací neuvedeme jinak, použijeme tyto informace pouze pro správu a administraci soutěží.

Shromažďování informací o konkrétní záležitosti, například o našich službách nebo o recenzích našich produktů/služeb pro účely zkvalitnění našich produktů a služeb.

Pokud je taková funkce k dispozici, může být na webových stránkách zveřejněna zpětná vazba a recenze s některými vašimi  osobními údaji. 

Údaje o účtu budou zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování digitálních služeb, ke kterým se zaregistrujete, komunikace s vámi o těchto digitálních produktech a službách a udržování provozních záloh našich služeb.

Tyto informace slouží pro účely doporučení prodejců v dané lokalitě.

Komunikační údaje zpracováváme pro účely reagování na vaše komentáře, dotazy nebo požadavky.

Marketingové údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání příslušných oznámení a/nebo zpravodajů a/nebo další marketingové komunikace. 
Další podrobnosti viz oddíl 6 níže.

Kategorie osobních údajů 

Údaje mohou zahrnovat především Vaše jméno a e-mailovou adresu. 
Pokud vyhrajete cenu, můžeme požádat o Vaši úplnou poštovní adresu,  abychom vám mohli cenu zaslat.


Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu a další v příslušném materiálu požadované osobní údaje.

V mnoha případech  jsou průzkumy a dotazníky anonymní a osobní údaje shromažďujeme pouze pro statistické údaje. Pokud tomu tak není, budeme vás o tom informovat v době shromažďování údajů.  

Údaje o účtu budou zahrnovat vaše celé jméno a e-mailovou adresu. Můžeme vás také požádat o nastavení hesla, abyste se mohli bezpečně přihlásit ke svému účtu.

Abychom mohli využívat některé z našich služeb, požadujeme polohu nebo používáme polohu vašeho prohlížeče nebo zařízení.  Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů vašeho prohlížeče nebo operačního systému.

Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám poskytnete, abychom mohli zpracovat vaši žádost / komentář / dotaz.

Požádáme vás o vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli tyto informace zaslat.

Právní základ pro zpracování 

Plnění smlouvy mezi vámi a námi o účasti v soutěži / propagační akci.

Právním základem pro získání informací z průzkumů a recenzí je náš oprávněný zájem, který spočívá ve sledování a zlepšování našich produktů a služeb.

Právním základem pro zveřejnění vaší zpětné vazby včetně některých vašich osobních údajů je váš souhlas.

Právním základem pro zpracování údajů o účtu je  plnění smlouvy mezi vámi a námi o poskytování digitálního produktu a služeb.

Právním základem pro zpracování lokalizačních údajů je plnění smlouvy o poskytování digitálního produktu a služeb mezi vámi a námi, v rámci které Vám na Vaši žádost můžeme doporučit prodejce dle lokality.

Právním základem komunikačních údajů je náš oprávněný zájem, který spočívá ve vyřízení vaší žádosti / komentáře / dotazu.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Doba uchovávání 

Pokud v soutěži získáte cenu, vymažeme veškeré shromážděné údaje nejpozději do 6 měsíců od data, kdy vám zašleme vaši cenu. 


 

Veškeré další shromážděné údaje budou vymazány 3 měsíce po ukončení soutěže / propagační akce.

I když si rádi uchováváme recenze a zpětnou vazbu od vás, abychom pomohli ostatním uživatelům webu, vaše recenze a zpětnou vazbu anonymizujeme nebo odstraníme po 3 letech.
Veškeré informace shromážděné na základě průzkumu nebo dotazníku budou vymazány nebo anonymizovány do 3 let od odeslání odpovědí. 

Údaje o účtu budeme uchovávat tak dlouho, dokud u nás budete mít účet. Pokud se ke svému účtu nepřihlásíte po dobu 24 měsíců, vymažeme údaje o vašem účtu, abychom informace neuchovávali déle, než je nutné. Samozřejmě si následně můžete vytvořit nový účet.

Údaje o poloze neuchováváme.

Komunikační údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné, abychom se mohli zabývat příslušnou záležitostí. Jakmile bude záležitost vyřízena, vymažeme komunikační údaje do 6 měsíců. 

Marketingové údaje nebudeme uchovávat déle než 3 roky od našeho posledního kontaktu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Dobrovolné údaje

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám poskytnete osobní údaje (například ve výše popsaných situacích), můžeme vás v souvislosti s konkrétním případem požádat o doplnění dalších údajů. Tyto informace budou označeny jako volitelné a slouží nám pro účely lepšího porozumění našim zákazníkům a pro účely odpovídajícího přizpůsobení našich služeb zákaznickým požadavkům.

Statistické údaje

Shromažďujeme a používáme také agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje ("agregované údaje"). Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale v žádném případě neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o využívání a zařízení, abychom vypočítali procento uživatelů našich webových stránek, kteří přistupují k určité funkci našich webových stránek. Agregované údaje používáme pouze pro naše vlastní obchodní účely.

Důvěrné údaje

Na našich webových stránkách jsou umístěny sekce, kde nám můžete poskytnout další informace, například když nám odešlete recenzi nebo zpětnou vazbu. V případě využití takových sekcí, prosím uvádějte vždy pouze takové informace, které jste nám ochotni poskytnout. Pokud nám prostřednictvím našich webových stránek odešlete hodnocení nebo zpětnou vazbu, mějte na paměti, že tyto informace budou viditelné i pro ostatní uživatele našich webových stránek.

6. Marketingová komunikace

Obchodní sdělení a/nebo informační bulletiny od nás budete dostávat pouze (i) pokud si to přejete, (ii) pokud jste jedním z našich zákazníků, za předpokladu, že se tato komunikace bude týkat podobných produktů nebo služeb a pokud jste takovou komunikaci neodmítli nebo pokud (iii) jste právnickou osobou a tato komunikace souvisí s vaší (veřejně známou) obchodní činností.


V této souvislosti použijeme informace, které nám poskytnete, obvykle pouze vaše jméno a e-mailovou adresu.


Z odběru našich obchodních sdělení a informačních bulletinů se můžete kdykoliv odhlásit


1. kliknutím na možnost odhlásit se umístěné v dolní části každé takové komunikace, kterou vám zasíláme; nebo


2. kontaktováním nás e-mailem nebo dopisem pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách.


Obecně vám budeme zasílat obchodní sdělení a/nebo informační bulletiny, dokud se nerozhodnete jejich odběr zrušit. Pokud se nám však nějakou dobu neozvete nebo si všimneme, že jste neodpověděli na naše e-maily po dobu 4 let, odstraníme vaše údaje z naší databáze. Nic vám nebrání v tom, abyste se kdykoli znovu přihlásili k odběru našich obchodních sdělení a/nebo informačních bulletinů.

7. Informace, které o vás můžeme získat z jiných zdrojů (tj. ne od vás)

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, můžeme o vás získávat i osobní údaje z jiných zdrojů, jedná se především o následující případy.


Informace o vás můžeme získat, pokud používáte některou z dalších webových stránek, které provozujeme, nebo jiné produkty a/nebo služby, které poskytujeme. Při provozu webových stránek a poskytování produktů/služeb spolupracujeme také se smluvně sjednanými třetími stranami (včetně například subdodavatelů technických, platebních, analytických služeb atp.) a za určitých okolností tak od nich můžeme získat také informace o vás (vždy však pouze v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb). Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, které spočívají v poskytování našich služeb, sledování a zlepšování fungování našich webových stránek, produktů a služeb.


Informace z protokolů našich webových serverů, například informace o vašem počítači, jako je vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče. Můžeme také shromažďovat informace o vyhledávání, které provádíte na našich webových stránkách, a o vaší interakci s komunikací, kterou vám zasíláme, například když otevřete e-mailové sdělení („údaje o využití a zařízení").  Tyto informace používáme pro správu systému a analýzu toho, jak lidé používají naše webové stránky a digitální platformy. Pomáhá nám to také poskytovat vhodnou infrastrukturu pro vaše online aktivity.  Právním základem pro toto zpracování může být za určitých podmínek (je-li to nezbytné pro správné zobrazení webových stránek) náš oprávněný zájem, který spočívá ve zobrazení a zajištění funkčnosti našich webových stránek. V ostatních případech je právním základem váš souhlas.


Jak bylo uvedeno výše, shromažďujeme pomocí souborů cookies nebo jiných obdobných technologií uložených ve vašem zařízení informace o tom, jak používáte naše webové stránky, digitální produkty a služby. Soubory cookies obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat obsah a fungování webových stránek a poskytovat vám lepší a zajímavější (personalizované) služby. Naše Zásady používání souborů cookies si můžete přečíst
zde. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.


Naše webové stránky vám mohou umožnit sdílet vaše zkušenosti a spojit se s námi také prostřednictvím sociálních sítí třetích stran jako je např. Facebook a Instagram. Takové informace můžeme shromažďovat z našich účtů, které v rámci sociálních sítí spravujeme, a to včetně lajků, sdílení a tweetů a dalšího obsahu. Vezměte na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci sociálních sítí se řídí samostatnými zásadami zpracování osobních údajů těchto sociálních sítí, na jejichž obsah nemáme vliv.


Informace, které o vás zjistíme z relevantních veřejně dostupných informačních zdrojů (např. obchodní rejstřík).

8. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech v rámci EU/EHP.


Přestože jsme se zavázali uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí, přenos informací v prostředí internetu není nikdy zcela bezpečný. Společně s našimi poskytovateli služeb uděláme vše, co je v našich silách, abychom vaše osobní údaje ochránili, ale musíme vás upozornit, že nám vaše údaje v prostředí internetu poskytujete na vaše vlastní riziko.

9. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s osobami, které tyto informace potřebují znát k plnění svých povinností. 


Máte-li zájem o konkrétní seznam aktuálních příjemců vašich osobních údajů, kontaktujte nás.


Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami:


1. Z právních důvodů.

Pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili povinnost uloženou nám zákonem, nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatnit naše obchodní podmínky a další dohody; nebo abychom přiměřeným způsobem chránili práva, majetek nebo bezpečnost F13Cybertech, našich zákazníků nebo dalších osob. V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje sdělit našim odborným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.


2. Na základě vašeho souhlasu.

Třetí strany mohou shromažďovat informace o vás na našich webových stránkách prostřednictvím souborů cookies nebo podobných technologií, například za účelem poskytování personalizovaných reklam nebo profilování. Toto zpracování se řídí našimi Zásadami zpracování cookies, které jsou dostupné zde.

10. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme předávat mezinárodně. 

11. Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu přiměřenou účelu zpracování. Déle jsou vaše osobní údaje uchovány pouze v souvislosti s konkrétním (odůvodnitelným) případem, např. pro ochranu našich právních nároků.


Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy jsou v souladu s českými právními předpisy uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu danou příslušným právním předpisem.

Abychom určili přiměřenou dobu uchovávání osobních údajů, tam, kde doba zpracování není dána právními předpisy, zvažujeme vždy množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout i jinými prostředky (tj. bez zpracování osobních údajů).


Další informace k době uchovávání najdete v části 5 Zásad výše.


Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace naleznete níže v části Právo na vymazání.


Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje v anonymizované podobě (takže již nemohou být spojeny s vaší osobou) zpracovávat i po uplynutí doby zpracování pro výzkumné nebo statistické účely, takové údaje můžeme zpracovávat po neomezenou dobu.


12. Vaše práva 

Právní předpisy o ochraně osobních údajů vám poskytují určitá práva, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách.


Jedná se o:


  1. Právo být informován
  2. Právo na přístup 
  3. Právo na opravu 
  4. Právo na vymazání 
  5. Právo na omezení zpracování 
  6. Právo na přenos 
  7. Právo vznést námitku proti zpracování
  8. Právo dávat pokyny i po vaší smrti
  9. Právo podat stížnost dozorovému orgánu
  10. Právo být informován


Máte právo být informováni o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, včetně toho, kdo jsme, jak používáme vaše osobní údaje, kde jsme je získali, komu je můžeme předat a jaká máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva.


Právo na přístup


Máte právo získat přístup k osobním údajům, které o vás máme. Můžeme potvrdit, zda jsou vaše informace zpracovávány, a pokud si to vyžádáte, máte také právo získat kopie vašich osobních údajů.


Právo na opravu


Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu a aktualizaci vašich osobních údajů. Pokud jsme vaše informace sdělili třetím stranám, pokud je to možné, budeme je informovat o všech aktualizacích, které nám poskytnete.


Právo na vymazání


Máte právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud není důvod, abychom je nadále zpracovávali. Okolnosti, za kterých můžete požádat o právo na výmaz (být zapomenut), zahrnují případy, kdy informace již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly původně shromážděny nebo zpracovány, a/nebo pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním.


Existují určité okolnosti, které uplatnění práva na výmaz omezují. Jde především o okolnosti, kdy je zpracování nadále nezbytné pro účely plnění smlouvy a/nebo právních povinností nebo pokud máme i nadále oprávněný zájem na zpracování, který převažuje nad vaším právem na výmaz. Pro více informací nás kontaktujte.


Právo na omezení zpracování


Máte také právo "zablokovat" nebo omezit zpracování vašich osobních údajů. Po dobu, na kterou toto právo uplatníme, nebudeme s vašimi osobními údaji nijak nakládat.

Právo na přenos


Pokud chcete přesunout nebo převést své osobní údaje k jinému poskytovateli služeb nebo zkopírovat své informace pro své vlastní účely, máte právo na to, aby vaše informace byly převedeny na jinou osobu.


Právo vznést námitku


Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem vašim, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. V případě námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu můžete obvykle takovému zpracování zabránit zaškrtnutím příslušných políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů.


Máte právo nám dát pokyny, co si přejeme, abychom s vašimi osobními údaji dělali po vaší smrti.  Zaregistrujeme ji, a pokud se dozvíme, že k takové události došlo, budeme se řídit vašimi pokyny.


Právo podat stížnost dozorovému orgánu


Máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. – další informace naleznete na adrese www.uoou.cz.

13. Co můžete dělat, když nejste spokojeni s tím, jak s osobními údaji nakládáme

Zavázali jsme se chránit a respektovat vaše soukromí. Pokud však nejste spokojeni s tím, jak shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, nebo máte zájem o více informací o vašich právech, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:


můžete nám poslat e-mail na adresu info@f13cybertech.cz


můžete nám zaslat dopis adresovaný na adresu Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 709 00


můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře


Budeme s vámi spolupracovat na vyřešení jakýchkoli problémů a budeme se snažit co nejdříve odpovědět na jakoukoli otázku, kterou vznesete.

14. Zabezpečení osobních údajů

F13Cybertech má zavedena opatření na ochranu soukromí, bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je omezen na ty zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří tyto informace potřebují znát a kteří byli vyškoleni k dodržování pravidel důvěrnosti.


F13Cybertech dbá na to, aby Vaše osobní údaje nebyly měněny, poškozovány nebo zpřístupňovány neoprávněným třetím osobám.

15. Změny Zásad

Zásady můžeme čas od času změnit. Veškeré změny, které v Zásadách v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této webové stránce. Pokud u nás máte online účet, můžeme vás o změnách informovat e-mailem nebo prostřednictvím vašeho účtu při příštím přihlášení.


Datum poslední aktualizace: únor 2024

O F13 Cybertech

Jsme specialisté na kybernetickou bezpečnost.

Krádež dat, zneužití dat, viry, ztráta informací, poškození dat, narušení kybernetické bezpečnosti. Předcházejte škodám, chraňte sebe i své podnikání.

Adam Lichnovský

Hlavní technolog |

Martin Piech

Výkonný ředitel |

Eva Lichnovská

Komunikace a marketing |

Vyplňte formulář a naši specialisté Vás kontaktují.

Jméno*

Příjmení*

Telefon*

Email*

Vyberte služby, o které máte zájem.

Veškeré ceny služeb s Vámi probereme po zjištění všech potřebných informací.

Kontakt

IČ: 066 46 654 | DIČ: CZ06646654

Datová schránka: 874v5y8

Spisová značka 72754 C, Krajský soud v Ostravě

Obecné dotazy:

info@f13cybertech.cz

Zasílání faktur

Marketing a komunikace

Cookies

GDPR:

Ochrana osobních údajů

Facebook

LinkedIn

Instagram