Zásady Používání Souborů Cookie

Zásady používání cookies | F13CyberTech

Jak F13CyberTech používá cookies

F13CyberTech se zavazuje chránit vaše osobní údaje a přijmout jasné a transparentní postupy týkající se údajů, které shromažďujeme, a způsobu, jakým je využíváme.   Pokud používáte náš web nebo aplikace poskytované společností F13CyberTech, mohou být informace shromažďovány prostřednictvím cookies, aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich webových stránek nebo aplikací.

Tyto zásady vysvětlují, jak spravujeme soubory cookie a další sledovací soubory ve chvíli, kdy používáte náš web nebo digitální služby, a jak můžete spravovat své preference.

1.Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Celý název naší obchodní firmy je F13CyberTech s.r.o. (dále jen „F13CyberTech“) a ve chvíli, kdy používáte náš web nebo služby, se stáváme správci údajů.   Potřebujete-li nás kontaktovat, můžete to udělat několika způsoby:

 

můžete nám zaslat e-mail na adresu na info@f13cybertech.cz

můžete nám zaslat dopis na poštovní adresu Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 709 00

2.    O našem oddělení ochrany osobních údajů

Přestože se všichni zaměstnanci společnosti F13CyberTech zavázali chránit a respektovat vaše soukromí, máme k dispozici oddělení ochrany osobních údajů, který zodpovídá za veškeré aspekty týkající se osobních údajů ve společnosti F13CyberTech.


Můžete je kontaktovat zasláním e-mailu na adresu:
info@ f13cybertech.cz

 3.   Co je to cookie?  

Cookie je textový soubor nebo softwarový prvek, který zaznamenává informace o pohybu vašeho koncového zařízení na internetu.   Podléhá kontrole vašeho prohlížeče a někdy nese jedinečné a náhodné číslo.


Když společnost F13CyberTech používá termín „cookies“, může se jednat o soubory cookie, sledovací soubory nebo podobné technologie, které potřebují přístup ke koncovému zařízení, jež používáte k ukládání a čtení cookies (počítač, tablet, smartphone), když využíváte naše webové stránky nebo služby.


Cookie umožňuje společnosti F13Cybertech či jejím partnerům coby tvůrcům cookies rozpoznat během jejich doby platnosti vaše koncové zařízení pokaždé, když přistupuje k digitálnímu obsahu zahrnujícímu cookies od stejného tvůrce.

 4.   Další názory, které vám doporučujeme číst

Některé informace ze souborů cookie vás nemohou přímo ani nepřímo identifikovat, a proto nepředstavují osobní údaje. Jiné informace vás však mohou identifikovat, představují tedy osobní údaje, a proto podléhají zvláštní ochraně.   Chcete-li získat více informací o tom, jak ve společnosti F13CyberTech používáme vaše osobní údaje, můžete si přečíst naše zásady ochrany osobních údajů https://www.f13cybertech.cz/gdpr a zásady našich partnerů dostupné prostřednictvím modulu správy vašeho nastavení.

 5.   Proč F13CyberTech používá cookies?   

Společnost F13CyberTech neustále hledá nové způsoby jak zlepšit své webové stránky a mobilní a tabletové aplikace, a to za účelem nabízení lepších služeb, jež budou uzpůsobeny vašim oblastem zájmu.  F13CyberTech proto používá různé typy souborů cookie, jak je uvedeno níže, z nichž některé mohou vyžadovat předchozí souhlas uživatele internetu (marketingové cookies).

 6.   Jak vás F13CyberTech informuje o cookies, které používá?

Když si poprvé otevřete web společnosti F13CyberTech, mechanismus umožňující spravovat souhlas uživatelů vás odkáže na tuto stránku, která vám poskytne všechny informace o souborech cookies, jež využíváme.

 Nad těmito soubory cookie máte neustálou kontrolu. Máte možnost je odmítnout, nastavit nebo smazat.

 7.   Jak cookies odinstalovat a/nebo spravovat jejich nastavení?

a) Nastavení vašeho prohlížeče


Většina prohlížečů vám umožňuje ovládat soubory cookie prostřednictvím jejich nastavení, které lze upravit tak, aby odráželo váš souhlas s používáním souborů cookie.   Navíc vám většina prohlížečů také umožňuje soubory cookie odstranit.   Více informací o ovládacích prvcích prohlížeče naleznete v dokumentaci k prohlížeči.


Chcete-li se dozvědět více o možnostech nastavení prohlížeče, můžete také navštívit následující webovou stránku: https://www.youronlinechoices.com/


b) Spravovat nastavení pomocí modulu správy cookies 

Web společnosti F13CyberTech má modul umožňující správu souhlasu uživatelů webové stránky nebo aplikace před uložením nebo přečtením souborů cookie.


Při první návštěvě našeho webu nebo aplikace nám můžete sdělit vaše preference prostřednictvím informačního okna.   Kliknutím na příslušná tlačítka v našem modulu pro správu souhlasu můžete používání cookies přijmout, nastavit či odmítnout nebo také zobrazit naše zásady správy cookies.

Modul pro správu souhlasu vám umožňuje upřesnit vaše preference buď globálně, nebo podle účelu souborů cookie, anebo také podle kategorií partnerů.   Máte také přístup k zásadám ochrany osobních údajů všech našich partnerů.


Váš souhlas je platný po dobu, jež nepřesáhne dobu uložení souboru cookie požadovanou s ohledem na jeho účel a příslušné předpisy.    Vaše volba bude po stanovenou dobu uchována i v případě, že použití souborů cookie odmítnete.   Modul pro správu souhlasu se vám znovu zobrazí na konci tohoto období nebo v případě, že odstraníte soubor cookie spojený s uchováním vaší volby.


Používání cookies můžete svobodně přijmout nebo odmítnout, ale měli byste vědět, že v případě odmítnutí by se mohlo vaše prohlížení našich internetových stránek stát méně uživatelsky přívětivým a mít méně relevantní obsah.


Ať už bude vaše počáteční volba jakákoli, můžete ji kdykoli upravit kliknutím na tlačítko „správa souborů cookie“ v těchto zásadách používání cookies nebo na záložce „Cookies“ umístěné v dolní části každé stránky našeho webu.

8.   Jaké typy cookies F13CyberTech používá?

Soubory cookies mohou být typově rozděleny několika způsoby:


Podle jejich doby uchování:


-dočasná cookie:
jedná se o cookie, která se vymaže, jakmile uživatel vypne prohlížeč;


- cookie „Trvalý“:
Jedná se o soubor cookie, který zůstane v počítači po určitou dobu po skončení relace procházení. Maximální doba uchovávání je regulována v parametrech souborů cookie, nařízeních nebo doporučeních příslušného úřadu pro ochranu údajů. Uživatel může soubory cookie kdykoli smazat.

 

Podle jejich původu:


- cookie „první úrovně“:
vkládají je přímo F13CyberTech nebo jeho poskytovatelé služeb.


- cookie „třetí strany“:
jsou vkládány autorizovanými partnery společnosti F13CyberTech (například reklamní činnost).   Pokud se uchýlí k využívání cookies, jsou tito partneři z řad třetích stran odpovědní za soubory cookie, které používají.   Neváhejte si prostudovat jejich zásady správy cookies.   K nastavení svých preferencí můžete použít také jejich vlastní nástroje pro shromažďování a správu souhlasů.


Podle hlavního účelu:

Soubory cookies mohou odpovídat různým účelům.   Pojmenování účelu se může u jednotlivých subjektů lišit.   Mohou být rozděleny do následujících níže uvedených kategorií.

-  nezbytné cookie

Cookies nezbytně nutné pro poskytování online komunikačních služeb jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky. Deaktivace způsobuje značné potíže při používání webové stránky a dokonce i nemožnost využívat služby, které nabízí. Cookies mají mnoho účelů. Umožňují například identifikovat terminály pro přímou komunikaci, číslovat datové „pakety“, aby je směrovaly v požadovaném pořadí, detekovaly chyby přenosu nebo ztrátu dat, ukládaly obsah koše během relace, přizpůsobovaly uživatelské rozhraní (jazyk, prezentaci služby) nebo dokonce ověřovaly pomocí služby.

 

Tyto cookie také umožňují společnosti F13CyberTech zachovat volbu, kterou uživatelé vyjadřují ohledně předvoleb souborů cookie, aby je po určitou dobu znovu nepožadovali.

Funkční cookies

Funkční cookies se používají ke zlepšení kvality vašeho prohlížení.  Pamatují si vaše preference (například vaše uživatelské jméno, uloží poslední možnosti trasy) a poskytují personalizované služby.    Díky těmto cookies nemusíte zadávat určité informace při každém připojení k našemu webu nebo aplikaci.   Mohou si pamatovat změny, které jste provedli ohledně velikosti textu, písma nebo jiných částí webových stránek, jež lze přizpůsobit.


Funkční cookies nebudou použity k umisťování reklam na našem webu ani na jiných internetových stránkách.


Můžete je přijmout nebo odmítnout, ale v případě jejich zablokování se může stát, že vaše předchozí volby služeb nebudou uchovány v paměti.


-Tyto soubory cookie jsou uplatňovány na základě vašeho předchozího souhlasu.

Statistické cookies

Soubory cookie pro měření návštěvnosti (analytické cookies) jsou využívány ke zlepšení výkonu používání internetových stránek společnosti F13CyberTech .Shromážděné údaje umožňují poskytovat anonymní statistické údaje o návštěvnosti (počet návštěvníků a navštívených stránek, doba návštěvy, chybové zprávy, počet návštěv, jejich frekvence návratu ...)   .


Analytické cookies mohou instalovat a spravovat i partneři, kteří sledují další účely.   Společnost F13CyberTech však může omezit jejich použití pro účely požadovaných analytických statistik.

Jejich použití můžete přijmout nebo odmítnout, ale jejich zablokováním bude společnost F13CyberTech disponovat méně informacemi pro zlepšení výkonu svých stránek.


-Tyto soubory cookie jsou uplatňovány na základě vašeho předchozího souhlasu.

Marketingové cookies - cookies související s operacemi cílené reklamy

Soubory cookie pro cílení a sledování umožňují společnostem z řad třetích stran poskytovat služby, zejména reklamní, a zlepšit jejich výkonnost.   Tyto soubory cookie si pamatují stránky a webové stránky, které navštěvujete, a mohou shromažďovat osobní údaje, zejména IP adresu koncového zařízení používaného uživatelem internetu.   Shromážděné informace mohou být sdíleny s třetími stranami.


Jedná se například o soubory cookie, které umožňují reklamním agenturám nabízet reklamy přizpůsobené vašim oblastem zájmu podle vašeho pohybu na internetových stránkách společnosti F13CyberTech, nebo soubory cookie, které omezují opakování reklam.


Společnost F13CyberTech a dodavatelé z řad třetích stran, včetně společnosti Google, společně používají cookies první strany a cookies třetích stran k získání informací, optimalizaci a zobrazování reklam v závislosti na uskutečněných návštěvách webu.    F13CyberTech a tito dodavatelé používají tyto dva typy souborů cookie rovněž k určení vztahu mezi návštěvami zaznamenanými na webu a dojmy z reklamy, jiného využití reklamních služeb a interakcí s těmito dojmy z reklamy a těmito reklamními službami.   Konečně pak F13CyberTech a tito dodavatelé používají tyto dva typy souborů cookie k uchování údajů o vašich oblastech zájmu a uchování vašich demografických údajů, a to za účelem nabídnutí cílené reklamy.


o Tyto soubory cookie jsou uplatňovány na základě vašeho předchozího souhlasu

Cookies sociálních sítí generované tlačítky sociálních sítí pro sdílení

Společnost F13CyberTech používá tzv. sociální pluginy (dále jen „tlačítka“) odkazující na sociální sítě, jako je Facebook, LinkedIn nebo YouTube.   


Při návštěvě našich webových stránek jsou tato tlačítka ve výchozím nastavení vypnuta, což znamená, že bez vašeho zásahu neodesílají žádné údaje do dat sociálních sítí. Před použitím těchto tlačítek je musíte klepnutím povolit. Tlačítka zůstanou aktivována, dokud je znovu nevypnete nebo nevymažete cookies. Pokud je povoleno, systém se připojí přímo k serveru vybrané sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenesen přímo ze sociálních sítí do webového prohlížeče, který je zapne na navštíveném webu.


Jakmile je tlačítko aktivováno, sociální síť může shromažďovat data, bez ohledu na to, zda tlačítko používáte nebo ne. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může vaši návštěvu propojit s touto stránkou s vaším uživatelským účtem. Návštěvy na jiných stránkách F13CyberTech budou kombinovány, pouze pokud na těchto stránkách povolíte odpovídající tlačítko.

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby kombinovala data shromážděná během vaší návštěvy našeho webu s informacemi poskytnutými při připojení k síti, musíte se před aktivací tlačítek odhlásit ze sociální sítě.

Pamatujte, že nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromážděných prostřednictvím sociálních sítí pomocí vašich tlačítek. F13CyberTech poskytuje funkce umožňující sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí.   Soubory cookie sociálních sítí spravuje provozovatel webu sociální sítě.   Neváhejte si prostudovat zásady správy cookies sociálních sítí na příslušných webech. 

 

o Tyto soubory cookie jsou uplatňovány na základě vašeho předchozího souhlasu.Vyplňte formulář a naši specialisté Vás kontaktují.

Jméno*

Příjmení*

Telefon*

Email*

Vyberte služby, o které máte zájem.

Veškeré ceny služeb s Vámi probereme po zjištění všech potřebných informací.

Kontakt

IČ: 066 46 654 | DIČ: CZ06646654

Datová schránka: 874v5y8

Spisová značka 72754 C, Krajský soud v Ostravě

Obecné dotazy:

info@f13cybertech.cz

Zasílání faktur

Marketing a komunikace

Cookies

GDPR:

Ochrana osobních údajů

Facebook

LinkedIn

Instagram